Inženýrská a konzultační činnost

Tyto služby zahrnují

  • inženýrskou činnost a stavební dozor investora
  • konzultační, poradenskou a expertní činnost v oboru skladování a manipulace s ropnými látkami
  • odpady a jejich likvidace
  • hydrogeologický průzkum
  • koordinátor BOZP