Co umíme

Projektová činnost, 3D, videa, animace

 • architektonické studie
 • hydrogeologický průzkum
 • geodetické práce
 • zastavovací plány
 • stavební objekty
 • technologické zařízení
 • silnoproud, slaboproud, MaR
 • statické výpočty
 • zdravotechnické rozvody
  Více ...

Dodávky a montáže

 • potrubních rozvodů ( ocelové potrubí v potrubních kanálech, ocelové dvouplášťové potrubí, plastové potrubí GeoFlex II firmy Environ Product )
 • technologických zařízení - nádrže, stojany, myčky, ČOV a další
 • silnoproudých, slaboproudých rozvodů, MaR, vše ve třídě A, B
 • stavebních objektů, ocelových konstrukcí, komunikací, úprav terénu, interiérů
 • kompletních čerpacích stanic na klíč
 • rekonstrukcí stávajících čerpacích stanic (ČSPHM)
  Více ...

Svařování

 • svařování ocelí všech tříd a svařování potrubí všech průměrů
 • elektrický oblouk
 • TIG, CO2
 • Svařování plynovodů z plastů
  Více ...

Servis čerpacích stanic PHM a technologických celků

 • komplexní servis čerpacích stanic
 • servis a údržba výdejních stojanů
 • servis a údržba měřících tratí Smith
  Více ...

Inženýrská a konzultační činnost

 • inženýrská činnost a stavební dozor investora
 • konzultační, poradenská a expertní činnost v oboru skladování a manipulace s ropnými látkami
 • odpady a jejich likvidace, hydrogeologický průzkum
  Více ...

Copy centrum

 • velkoformátové kopírování a plotrování
  Ceník ...