Realizační

Oprava skladovacího bloku 233 Loukov

Investor: ČEPRO, a.s.

Rozsah prací:

 • čištění a vnitřní nátěry nádrží včeně strojních úprav
 • kompletní rekonstrukce měříící chodby
 • kompletní rekonstrukce strojovny a potrubních rozvodů
 • nová elektrorozvodna

Datum realizace: 2022-2023


Rekonstrukce technologie čerpací stanice SHELL Ostrava Novinářská

Investor: Shell Czech Republic a.s.

Rozsah prací:

 • kompletní rekonstrukce technologie včetně silnoproudu a MaR

Datum realizace: 2022


Replacement of Filter Water Separators

Investor: MITIE / MOD UK

Rozsah prací:

 • výměna 6 ks filtr separátorů leteckého paliva JET A1, Falklandské ostrovy

Datum realizace: 2021


Výměna filtrů v centrálním skladu LPH

Investor: Letiště Praha, a.s.

Rozsah prací:

 • dodávka a montáž strojně technologické části potrubí a filtrů se separatory vody

Datum realizace: 2020


Čerpací stanice EuroOil Křenovice D1 L,P

Investor: ČEPRO, a.s.

Rozsah prací:

 • kompletní dodávka na klíč oboustranná dalniční ČS

Datum realizace: 2019-2020


Nové depo autocisteren a produktovod LPH a severní obvodová komunikace - část 3 a 4

Investor: Letiště Praha, a.s.

Rozsah prací:

 • dodávka a montáž strojně technologické části nové DEPO autocisteren
 • dodávka a montáž strojně technologické části nový poduktovod 2xDN 400 mezi novým depem a skladem LPH

Datum realizace: 2018-2019


Heřmanův Městec – Modernizace technologie odkalování T1-T10

Investor: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Rozsah prací:

 • dodávka a montáž strojně technologá část (čerpadla, armatury, potrubní rozvody)
 • dodávka a montáž elektrotechnická část
 • dodávka a montáž stavební část

Datum realizace: 2015 - 2016


Stavba zásobníku na líh

Investor: Synthesia, a. s.

Rozsah prací:

 • stavba nové skladovací nádrže na líh a dietyléter
 • stavba nových potrubních rozvodů a stáčecích míst pro autocisterny

Datum realizace: 2015


ČS MOL Rebranding - realizace podle našich projektových dokumentací

Investor: MOL Česká republika, s. r. o.

Rozsah prací: Dokumentace pro provedení + realizace stavby

 • "přebarvení - rebranding" celkem 23 čerpacích stanic LUKOIL na MOL
 • rekonstrukce technologických rozvodů
 • úpravy manipulačních ploch

Datum realizace: 2015


Vybudování nového stáčení a skladování čpavku ( Draslovka Kolín )

Investor: Lučební závody Draslovka a. s. Kolín

Rozsah prací: Dokumentace pro provedení + realizace stavby

 • Výrobní dokumentace všech OK
 • Nové skladování čpavku – 3 x 90 m3
 • Úprava stáčecího místa na ŽC
 • Nové potrubní rozvody
 • Nová záchytná jímka na ŽC

Datum realizace: 2014 + 2015