Realizační

Reference 2020

Reference 2020

Výměna filtrů v centrálním skladu LPH

Investor: Letiště Praha, a.s.

Rozsah prací: dodávka a montáž technologie 

Datum realizace: 2020

 

REKONSTRUKCE ČS EuroOil Mstětice

Investor: Čepro a.s.

Rozsah prací: rekonstrukce technologie ČS PHM

Datum realizace: 2020

 

REKONSTRUKCE ČS Shell Svatá Kateřina - Rozvadov osobní D5 142km

Investor: CBRE Global Workplace Solutions s.r.o.

Rozsah prací: rekonstrukce technologie ČS PHM 

Datum realizace: 2020

 

REKONSTRUKCE ČS MOL 2020

Investor: MOL Česká republika, s.r.o.

Rozsah prací: rekonstrukce technologie ČS PHM Velké Němčice D2 17km I. (směr Bratislava)

Datum realizace: 2020

 

REHABILITACE POTRUBÍ DN 200, KLOBOUKY – LOUKOV II. etapa

Investor: ČEPRO, a.s.

Rozsah prací: rekonstrukce potrubí DN 200, na trase č. D 322 Klobouky – Loukov a související práce a činnost

Datum realizace: 2020

 

ZABEZPEČENIE INTEGRITY POTRUBNEJ TRASY DN300, 2020

Investor: SLOVNAFT, a.s.

Rozsah prací: výměna částí potrubí vrcholové a spodové body (odkalení, odvzdušnění) výměna části potrubí s indikovanými vadami a anomáliemi, Nová Dedinka – hranica SR/ČR, IV. etapa – potrubný úsek trasy AŠ6 Cífer - BUK2 Horné Dubové

Datum realizace: 2020

 

VÝSTAVBA ČS EuroOil Křenovice L/P D1 248km

Investor: Čepro, a.s.

Rozsah prací: výstavba nových ČS PHM

Datum realizace: 2019 - 2020


Reference 2019

Reference 2019

Čerpací stanice PHM Sever

Investor: Letiště Praha, a.s.

Rozsah prací: přemístění, výstavba čerpací stanice PHM

Datum realizace: 2019

 

Nové depo autocisteren a produktovod LPH

Investor: Letiště Praha, a.s.

Rozsah prací: dodávka a montáž technologie

Datum realizace: 2018 - 2019

 

Výdejní lávky AC, aditivace

Investor: ČEPRO, a.s.

Rozsah prací: dodávka a montáž technologie

Datum realizace: 2019

 

Rekonstrukce potrubí DN 300, Mstětice – Nové Město

Investor: ČEPRO, a.s.

Rozsah prací: rekonstrukce potrubí DN 300, na trase č. D 109 Mstětice – Nové Město a související práce a činnost

Datum realizace: 2019

 

Rehabilitace potrubí DN 200, Klobouky – Loukov I. etapa

Investor: ČEPRO, a.s.

Rozsah prací: rekonstrukce potrubí DN 200, na trase č. D 322 Klobouky – Loukov a související práce a činnost

Datum realizace: 2019

 

Sliač - Rekonstrukce stáčiště LPH-R

Objednatel: PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Rozsah prací: rekonstrukce stáčiště LPH VU 4977 Sliač, potrubní rozvody stáčiště, produktovod, monitoring

Datum realizace: 2019

 

Rekonstrukce ČS MOL 2019

Investor: MOL Česká republika, s.r.o.

Rozsah prací: rekonstrukce technologie ČS PHM Brno Sedláčkova, Přerov Polní, Přero ul. U Hřbitova

Datum realizace: 2019

 

Zabezpečenie integrity potrubnej trasy DN300, 2019

Investor: SLOVNAFT, a.s.

Rozsah prací: výměna částí potrubí vrcholové a spodové body (odkalení, odvzdušnění) výměna části potrubí s indikovanými vadami a anomáliemi, Nová Dedinka – hranica SR/ČR, III. etapa – potrubný úsek BUK2 Horné Dubové – BUK5 Jablonica

Datum realizace: 2019


Boletice, výdejna PHM - výstavba

Investor: Česká republika – Ministerstvo obrany

Rozsah prací: realizace výstavby nové výdejny PHM

Datum realizace: 2019

 

Libavá, výdejna PHM - Výstavba

Investor: Česká republika – Ministerstvo obrany

Rozsah prací: realizace výstavby nové výdejny PHM

Datum realizace: 2018 - 2019


Reference 2018

Reference 2018

Heřmanův Městec - TZH technologie skladu

Investor: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Rozsah prací: rekonstrukce hrdel a výměna ventilů na odkalení, vzorkování a přívodu ke stavoznakům na stávajících skladovacích nádržích umístěných v tunelech T1 až T10

Datum realizace: 2017 - 2018

 

Rekonstrukce ČS MOL 2018

Investor: MOL Česká republika, s.r.o.

Rozsah prací: rekonstrukce technologie ČS PHM Litomyšl, Brno - Olomoucká, Hořovice (Záluží), Lipník n. Bečvou

Datum realizace: 2018

 

Zabezpečenie integrity potrubnej trasy DN300, 2018

Investor: SLOVNAFT, a.s.

Rozsah prací: výměna částí potrubí vrcholové a spodové body (odkalení, odvzdušnění) výměna části potrubí s indikovanými vadami a anomáliemi, Nová Dedinka – hranica SR/ČR, II. etapa – potrubný úsek BUK3 Trstín – BUK11 Radošovce

Datum realizace: 2018


Reference 2017

Reference 2017

Heřmanův Městec – TZH strojovny skladů, rekonstrukce potrubních rozvodů

Investor: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Rozsah prací:

 • dodávka a montáž strojně technologá část (čerpadla, armatury, potrubní rozvody)
 • dodávka a montáž elektrotechnická část
 • dodávka a montáž ASŘ a MaR
 • dodávka a montáž stavební část

Datum realizace: 2016 - 2017

 

Heřmanův Městec – TZH technologie tunelů P1 a P3

Investor: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Rozsah prací:

 • dodávka a montáž strojně technologá část (čerpadla, armatury, potrubní rozvody)
 • dodávka a montáž elektrotechnická část
 • dodávka a montáž ASŘ a MaR
 • dodávka a montáž stavební část

Datum realizace: 2016 - 2017

 

Aditivace pro Unipetrol ve skladu Střelice

Investor: ČEPRO, a.s.

Rozsah prací:

 • realizace rozšíření adiditvace na výdejní lavce
 • dodávka a montáž strojně technologá část (čerpadla, armatury, potrubní rozvody)
 • dodávka a montáž elektrotechnická část
 • dodávka a montáž ASŘ a MaR
 • dodávka a montáž stavební část

Datum realizace: 2017

 

Rekonstrukce ČS MOL 2017

Investor: MOL Česká republika, s.r.o.

Rozsah prací: rekonstrukce technologie ČS PHM Olomouc - Přerovská, Brno - Hradecká, Hradec n. Moravicí, Unčovice

Datum realizace: 2017

 

Oprava vad potrubí DN 300, na trase č. D 108 Dědibaby – Mstětice (po AŠ Lobkovice – I. etapa)

Investor: ČEPRO, a.s.

Rozsah prací:

 • rekonstrukce potrubí - oprava vad potrubí DN300, na trase č. D108 Dědibaby - Mstětice - po AŠ Lobkovice – I. etapa v celkové délce 14,12 km

Datum realizace: 2017

 

Zabezpečenie integrity potrubnej trasy DN300, 2017

Investor: SLOVNAFT, a.s.

Rozsah prací:

 • výměna částí potrubí vrcholové a spodové body (odkalení, odvzdušnění) výměna části potrubí s indikovanými vadami a anomáliemi, Nová Dedinka – hranica SR/ČR, I. etapa – potrubný úsek BUK10 Radošovce – hranica SR/ČR

Datum realizace: 2017


Heřmanův Městec – Modernizace technologie odkalování T1-T10

Investor: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Rozsah prací:

 • dodávka a montáž strojně technologá část (čerpadla, armatury, potrubní rozvody)
 • dodávka a montáž elektrotechnická část
 • dodávka a montáž stavební část

Datum realizace: 2015 - 2016


Stavba zásobníku na líh

Investor: Synthesia, a. s.

Rozsah prací:

 • stavba nové skladovací nádrže na líh a dietyléter
 • stavba nových potrubních rozvodů a stáčecích míst pro autocisterny

Datum realizace: 2015


ČS MOL Rebranding - realizace podle našich projektových dokumentací

Investor: MOL Česká republika, s. r. o.

Rozsah prací: Dokumentace pro provedení + realizace stavby

 • "přebarvení - rebranding" celkem 23 čerpacích stanic LUKOIL na MOL
 • rekonstrukce technologických rozvodů
 • úpravy manipulačních ploch

Datum realizace: 2015


Vybudování nového stáčení a skladování čpavku ( Draslovka Kolín )

Investor: Lučební závody Draslovka a. s. Kolín

Rozsah prací: Dokumentace pro provedení + realizace stavby

 • Výrobní dokumentace všech OK
 • Nové skladování čpavku – 3 x 90 m3
 • Úprava stáčecího místa na ŽC
 • Nové potrubní rozvody
 • Nová záchytná jímka na ŽC

Datum realizace: 2014 + 2015


Výdej kapalné síry a kyseliny sírové ( Precheza Přerov )

Investor: Precheza a.s.

Rozsah prací: Dokumentace pro provedení stavby a výrobní dokumentace + realizace stavby

 • Skladování a výdej – technologie a stavební části
 • Komunikace u výdeje do AC
 • Kanalizace a vodovody
 • Technologický silnoproud

Datum realizace: 2014 + 2015


Měřící trať pro Transpetrol Budkovce

Investor: TRANSPETROL, a. s.

Objednatel: VAE CONTROLS, s. r. o.

Rozsah prací: Výrobní dokumentace + realizace stavby.

 • Nové měření ropy – dodávka měřících SKIDů na ropu
 • Výrobní dokumentace všech měřících SKIDů
 • Výrobní dokumentace tvarovek

Datum realizace: 2014 + 2015