Nádrže LPH 2 x 5000m3

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Rozsah prací: vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a ralizaci stavby

  • Skladovací nádrže o užitném objemu 2 x 5000 m3
  • Požární nádrž o užitném objemu 800 m3
  • napojení na stávající zařízení skladu - čerpací stanici LPH, potrubní rozvody leteckého petroleje, systém odkalování, strojovnu SHZ a SCHZ, rozvodnu NN, systémy MaR, EPS, CCTV, dispečink

Datum realizace: 2016 - 2017