Port Terminal Burgas East 2

Investor: BMF PORT BURGAS EAD

Rozsah prací: Úvodní a výrobní dokumentace měřících SKIDů pro LPG

  • Měřící trať propříjem produktu z lodních tankerů DN200/DN100/PN40 ( SKID A )
  • Měřící trať pro výdej do autocisteren DN80/DN50/PN40 ( SKID B )
  • Měřící trať do pro výdej do železničních cisteren DN80/DN50/PN40 ( SKID C )

Datum realizace: 2014