Rozšíření SMO Trebišov

Investor: Progress Trading a.s.

Rozsah prací:

  • projekt pro územní řízení
  • projekt pro stavební povolení
  • projekt pro provádění stavby

Investiční akce:

Datum realizace: 2010