ČS MOL Rebranding - realizace podle našich projektových dokumentací

Investor: MOL Česká republika, s. r. o.

Rozsah prací: Dokumentace pro provedení + realizace stavby

  • "přebarvení - rebranding" celkem 23 čerpacích stanic LUKOIL na MOL
  • rekonstrukce technologických rozvodů
  • úpravy manipulačních ploch

Datum realizace: 2015