Měřící trať pro Transpetrol Budkovce

Investor: TRANSPETROL, a. s.

Objednatel: VAE CONTROLS, s. r. o.

Rozsah prací: Výrobní dokumentace + realizace stavby.

  • Nové měření ropy – dodávka měřících SKIDů na ropu
  • Výrobní dokumentace všech měřících SKIDů
  • Výrobní dokumentace tvarovek

Datum realizace: 2014 + 2015