Nové depo autocisteren a produktovod LPH a severní obvodová komunikace - část 3 a 4

Investor: Letiště Praha, a.s.

Rozsah prací:

  • dodávka a montáž strojně technologické části nové DEPO autocisteren
  • dodávka a montáž strojně technologické části nový poduktovod 2xDN 400 mezi novým depem a skladem LPH

Datum realizace: 2018-2019