Replacement of Filter Water Separators

Investor: MITIE / MOD UK

Rozsah prací:

  • výměna 6 ks filtr separátorů leteckého paliva JET A1, Falklandské ostrovy

Datum realizace: 2021