Stavba zásobníku na líh

Investor: Synthesia, a. s.

Rozsah prací:

  • stavba nové skladovací nádrže na líh a dietyléter
  • stavba nových potrubních rozvodů a stáčecích míst pro autocisterny

Datum realizace: 2015