Terminál BTX AC, ŽC

Investor: DEZA a.s. Valašské Meziříčí

Rozsah prací:

  • Realizační projektová dokumentace
  • Dodávka a montáž technologie
  • čerpací stanice
  • výdejní lávka AC
  • výdejní místo ŽC
  • potrubní rozvody

Investiční akce: 45 mil. Kč

Datum realizace: 2008