Vybudování nového stáčení a skladování čpavku ( Draslovka Kolín )

Investor: Lučební závody Draslovka a. s. Kolín

Rozsah prací: Dokumentace pro provedení + realizace stavby

  • Výrobní dokumentace všech OK
  • Nové skladování čpavku – 3 x 90 m3
  • Úprava stáčecího místa na ŽC
  • Nové potrubní rozvody
  • Nová záchytná jímka na ŽC

Datum realizace: 2014 + 2015