3D modelování

Fotomontáž lze využít jen u malého procenta staveb. Pokud by se jednalo o stavbu originální, kterou nelze odnikud jednoduše zkopírovat, musí být nejprve vytvořen její trojrozměrný model. Ten se převede do fotorealistického zobrazení a vsadí do fotografie staveniště. Pro názornost jsme vybrali další příklad. Jedná se o projekt podhorské čerpací stanice ve Velkých Losinách. Protože stavba byla realizována, je možné posoudit rozdíly mezi modelem a skutečností.

 

Nejdříve se v nějakém šikovném programu, který umí pracovat ve 3D, vytvoří prostorový model stavby. Ten potom dále slouží k projekci příčných řezů a pohledů. Z tohoto modelu je tedy možné vytvořit kompletní projektovou dokumentaci stavby.

Jesliže projektant umí zacházet i s fotoaparátem, vyfotí si stavební lokalitu z úhlu, který bude nejlépe vyhovovat jeho požadavkům na fotomontáž. Pokud je projektant ještě šikovnější (tak jako ti z firmy PIK s.r.o.), vsadí příslušný pohled modelu stavby do fotografie (k tomu už ale využívá jiný nejmenovaný software). A potom pomalu retušuje a retušuje a maže.. až z toho vznikne tato fotomontáž.

Pokud stavební firma dodrží projektovou dokumentaci a fotograf si zapamatuje místo, odkud poprvé fotil staveniště, může si na závěr vyfotit hotovou stavbu.

 

Ukázky využití 3D modelování v projektové činnosti

  • vytváření 3D prostorových počítačových modelů staveb i interiérů, včetně jejich vsazení do fotografií se stávajícím stavem
  • generování pohledů na objekt z libovolného místa jak vně tak i uvnitř objektu
  • vytváření animačních sekvencí, tj. průchody objektem
  • přepis 3D pohledů a animačních sekvencí na videokazety - VHS.