Projektová činnost

Provádíme všechny stupně projektové dokumentace

  • architektonické studie
  • hydrogeologický průzkum
  • geodetické práce
  • zastavovací plány
  • stavební objekty
  • technologické zařízení
  • silnoproud, slaboproud, MaR
  • statické výpočty
  • zdravotechnické rozvody