Fotomontáž

Jedním ze způsobů, jak předem reálně zhodnotit vhodnost stavby v dané lokalitě, je fotomontáž. K územnímu nebo stavebnímu řízení je potom možné předložit kromě klasické výkresové dokumentace také fotografii budoucí stavby a tak lépe dokladovat její vhodnost (či nevhodnost) v dané lokalitě.

"Fotomontovat" (pěkné slovo) lze různými způsoby. Náš první příklad vychází z toho, že podobná stavba už někde jinde existuje a my ji pouze "přeneseme" do nové lokality. Jako ukázka může sloužit náš projekt čerpací stanice v Horních Počernicích u Prahy. Stavební úřad vznesl požadavek na vypracování pohledu na budoucí stavbu. Výslednou fotomontáž vidíte na dvou obrázcích.

 

* Tato čerpací stanice opravdu neexistuje. Podrobnější informace o technice fotomontáže můžete získat od autora, ing. Jana Šimanského ml. (viz. kontakty).

 

 

Dalším příkladem může být projekt rozšíření skladovacích kapacit pro letiště Praha - Ruzyně:

* Tyto skladové kapacity opravdu neexistují.