Video

Dalším způsobem, o něco náročnějším, je vytvoření již zmíněného prostorového modelu včetně okolního prostředí (sadové úpravy, komunikace apod.) a následné animování.

Při animacích s následným zápisem např. na videokazetu v různých kvalitách je předem daná trasa kamery a není možno ji během animace měnit. Úplným vyvrcholením je tzv. virtuální realita, kdy si zákazník může sám volit trasu a a směr pohybu. Tímto způsobem si zákazník prohlédne vytvořený model a může reálněji posuzovat např. barevné řešení, ale hlavně hmotovou (objemovou) skladbu. Dále je tento způsob vhodný k prezentacím výrobků a služeb na výstavách, roadshow apod. Jako malou ukázku zde uvádíme jednoduchou animaci průletu kolem čerpací stanice DEA Brno.